Financial Support

We are greateful for the Financial Support without which we could not follow the misterious world of chemical interaction that allows to bring new ideas into the life.

National Science Centre, Poland:

2020-2024: Doping of polycyclic aromatic compounds via a macrocyclic motif (Domieszkowanie policyklicznych związków aromatycznych z wykorzystaniem motywu makrocyklicznego) (OPUS, PI: M. Pawlicki)

2020-2022: Isolated chromophoric assemblies organized and controlled from a peptide scaffold (Izolowane zespoły chromoforów organizowane i kontrolowane przez łańcuch peptydowy) (Preludium, PI: M. Farinone, Mentoring: M. Pawlicki)

2017-2020: Oligopeptide scaffolds for π-extended switchable chromophores (Oligopeptydowe rusztowania dla π-rozszerzonych przełączalnych chromoforów) (OPUS, PI: M. Pawlicki)

2016-2019: Tuning the π-Cloud in Hybrid Systems Incorporating Triphyrins(n.1.1) (Dostrajanie chmury π w układach hybrydowych zawierających szkielet trifiryny(n.1.1)) (OPUS, PI: M. Pawlicki)